SCE מבססת את מקומה בין המוסדות האקדמיים המובילים בארץ ומטפחת מצוינות במחקר ובהוראה. רבים מאנשי הסגל מקיימים מחקר מתקדם, המשביח את איכות ההוראה ומהווה תרומה חשובה לחברה ולמשק בישראל.

SCE המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

#
#
#
מסיימים תואר
כ-15,000 סטודנטים
הפקלוטה המובילה בלימודי משפטים

SCE המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

SCE – המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון החלה לפעול בשנת 1995, באישור המועצה להשכלה גבוהה. כיום היא המכללה הגדולה ביותר בישראל, עם למעלה מ-5,000 סטודנטים.

המכללה מפעילה שני קמפוסים, בבאר שבע ובאשדוד, ומעניקה תואר ראשון בששה תחומי הנדסה: הנדסת מכונות, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, הנדסה כימית והנדסת בניין. הבוגרים זכאים לתואר B.Sc. ולרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

תוכנית לתואר שני (M.Sc.) מופעלת במחלקה להנדסת תוכנה.

SCE מבססת את מקומה בין המוסדות האקדמיים המובילים בארץ ומטפחת מצוינות במחקר ובהוראה. רבים מאנשי הסגל מקיימים מחקר מתקדם, המשביח את איכות ההוראה ומהווה תרומה חשובה לחברה ולמשק בישראל. ממוצע הגילים של מרצי המכללה, על פי סקר המועצה להשכלה גבוהה, הוא הצעיר בארץ, וזאת כחלק ממגמה לקדם "מוחות" צעירים וחשיבה רעננה ופורצת דרך.

תוכניות הלימודים במחלקות השונות משלבות ידע תיאורטי וקשר הדוק עם חברות מובילות במשק. ההתנסות המעשית בשטח עוד במהלך הלימודים מעניקה לבוגרי המכללה יתרונות רבים בשוק העבודה, בהם היכרות מוקדמת עם אופי העבודה ועם דרישות המשק ואפשרות ליצור קשרים אישיים ועסקיים עם מעסיקים פוטנציאליים ועם אנשי מפתח בארץ ובעולם.

המעבדות החדישות וכיתות הלימוד המשוכללות, שרובן מצוידות בציוד אורקולי מתקדם, יאפשרו לך ליהנות מסביבת לימודים נוחה ואיכותית.

מלגות בולטותלשנת הלימודים הבאה

קרן “הישג”

קרן מלגות לחיילים בודדיםהמעניקה כל שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כ"חיילים בודדים"

קרן אייסף

אייסף-הקרן הבינלאומית לחינוך", למען צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות בחינוך

מלגת קרן דלק

מוענקת לחיילים משוחררים -בעדיפות למשרתים במערך הלוחם ולמסיימי השירות הלאומי

מלגת מפעל הפיס

מוענקת לחיילים משוחררים אשר שרתו במערך הלוחם ולמסיימי השירות הלאומי
לכל המלגות